Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:23:16

Wszystkie aktualności

LVIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Tadeusz Rak zaprasza na LVIII sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.) oraz §28 Uchwały Nr XIX.225.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boguchwała (Dz. Urz. Woj. 2016 poz. 356 ze zm.), która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII.398.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracji, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała zmienionej uchwałą Nr XLV.561.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. w Boguchwale – etap II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. w Boguchwale – etap III.
7. Zamknięcie obrad.