Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2022-12-05 05:12:26

Wszystkie aktualności

Zakup preferencyjny węgla - złóż wniosek

Od 9 listopada 2022 r. Gmina Boguchwała będzie przyjmowała wnioski na zakup preferencyjny węgla.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

Jeśli składając wniosek nie zostaną podane wymagane informacje lub wniosek nie zostanie podpisany, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

UWAGA! Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA! Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

UWAGA! Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Boguchwała, we współpracy ze wskazanym składem węglowym, uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Opłaty

Jak możesz zapłacić za węgiel?

UWAGA! Nie należy dokonywać płatności, dopóki nie zostanie przekazana informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

UWAGA! Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać płatności w ciągu 5 dni.

UWAGA! Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym koncie Gminy Boguchwały.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Wniosek zostanie rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.

Czynności podejmowane w celu rozpatrzenia wniosku:

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, dane wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węglowego (z którym gmina podpisze umowę). Pracownicy składu skontaktują się celem umówienia terminu dostawy / odbioru węgla.

UWAGA! Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje wnioskodawcy prawo do zakupu preferencyjnego węgla wysłana zostanie stosowna informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 17 87 55 259, e-mail: wegiel@boguchwala.pl