a
data wydruku: 2024-06-25 13:32:59
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Zakup preferencyjny węgla - złóż wniosek

Od 9 listopada 2022 r. Gmina Boguchwała będzie przyjmowała wnioski na zakup preferencyjny węgla.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Boguchwała,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku.

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • sortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe),
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek należy podpisać.

Jeśli składając wniosek nie zostaną podane wymagane informacje lub wniosek nie zostanie podpisany, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w godzinach pracy urzędu,
 • osobiście w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,
 • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP),
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

UWAGA! Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA! Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

UWAGA! Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Boguchwała, we współpracy ze wskazanym składem węglowym, uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Opłaty

 • wniosek jest bezpłatny,
 • koszt węgla do 2000 zł brutto za tonę, nie obejmuje kosztów transportu,
 • po stronie wnioskodawcy leży pokrycie kosztów transportu w wysokości wskazanej przez skład węglowy realizujący sprzedaż,
 • koszt nie zostanie poniesiony, jeśli wybrany zostanie samodzielny odbiór węgla ze składu. Samodzielny odbiór węgla wymaga zapewnienia środka transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Nie dopuszczalny jest odbiór węgla w częściach.

Jak możesz zapłacić za węgiel?

 • przelewem na konto: 46 9163 0009 2001 0000 0039 0245 lub na poczcie,
 • w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

UWAGA! Nie należy dokonywać płatności, dopóki nie zostanie przekazana informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

UWAGA! Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać płatności w ciągu 5 dni.

UWAGA! Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym koncie Gminy Boguchwały.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Wniosek zostanie rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.

Czynności podejmowane w celu rozpatrzenia wniosku:

 • weryfikacja czy wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy,
 • jeśli wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy, sprawdzone zostaną warunki jego otrzymania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której wnioskodawca zgłosił swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
 • weryfikacja wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Gminy Boguchwała.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, dane wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węglowego (z którym gmina podpisze umowę). Pracownicy składu skontaktują się celem umówienia terminu dostawy / odbioru węgla.

UWAGA! Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje wnioskodawcy prawo do zakupu preferencyjnego węgla wysłana zostanie stosowna informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 17 87 55 259, e-mail: wegiel@boguchwala.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-11-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-11-08 13:42
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność