a
data wydruku: 2024-07-25 00:34:07
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Szkolne warsztaty profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

Obecnie w 10 szkołach podstawowych z terenu Gminy Boguchwała oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale prowadzone są warsztaty profilaktyczno-diagnostyczne mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotyków i dopalaczy, zapobieganiu agresji i przemocy rówieśniczej, edukacji psychoseksualnej, diagnozy problemów wychowawczych, jak również uzależnieniom od gier komputerowych.

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF, które prowadzi ww. warsztaty w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, zajmuje się działalnością profilaktyczną już od 12 lat. W tym czasie przeprowadzono setki szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej, profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy oraz  uzależnień behawioralnych.

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów i  psychoprofilaktyka. Uczestnikami są dzieci i młodzież z klas IV-VIII szkół podstawowych i I-IV liceum ogólnokształcącego. Uczniowie uczestniczą w 4-godzinnych spotkaniach  których tematyka i sposób prowadzenia zajęć profilaktycznych dopasowane są do potrzeby grupy, wieku oraz poziomu rozwoju uczestników. Zazwyczaj jest to metoda warsztatowa, której celem jest zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć oraz praca nad ich przekonaniami i postawami.

Dotarcie do jak największej grupy uczniów zagrożonych wskazanymi wyżej problemami i przeprowadzenie wśród nich tego typu działań przyniesie wymierne korzyści i pozwoli w przyszłości zapobiec różnego rodzaju uzależnieniom.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-10-20
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-10-20 13:30
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność