a
data wydruku: 2024-07-22 04:45:39
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Pożyczki z pomocą de minimis

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis.

Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

Pożyczki z pomocą de minimis:

1. Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

 • Kwota pożyczki: od 300 tys. do 1 mln złotych
 • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowanie pożyczki na zasadach pomocy de minimis  tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)
 • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 • Wymagany wkład własny: 20%
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

2. Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis

 • Kwota pożyczki: od 300 tys. do 1 mln złotych
 • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowanie: na zasadach pomocy de minimis tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)
 • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 • Wymagany wkład własny: 20%
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-08-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-08-18 11:00
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność