Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2022-08-11 11:12:48

Wszystkie aktualności

Apel o oszczędne korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia

W związku z panującą suszą i bardzo dużym rozbiorem wody, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody przeznaczonej do spożycia.

W szczególności należy zaprzestać wykorzystania wody na cele niezwiązane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:

Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu lub czasowe wyłączenia wody.