Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:11:03

Wszystkie aktualności

Szkody w uprawach rolnych - pomoc dla producentów rolnych

Do 30 czerwca br. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

O pomoc może ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr.