Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-08 11:21:09

Wszystkie aktualności

RARR zaprasza do projektu "Dostępna praca"

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu pt. "Dostępna praca" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014?2020, Działanie 8.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do osób:

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, w skład którego wchodzi:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów. Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

tel. 17 8676 291

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca