Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-04-22 13:40:53

Wszystkie aktualności

Teren na sprzedaż w boguchwalskiej SSE

Burmistrz Boguchwały ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej jako działka nr 1624/156 o pow. 3,0123 ha, stanowiącej własność Gminy Boguchwała.

Zapraszamy inwestorów do uczestnictwa w przetargu w dniu 18 maja 2021 r.

Szczegóły na stronie:
https://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/m.borowiec/Zarzdzenie_36.2021_sprzeda_dz._16241.56.pdf