Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-04-22 12:32:44

Wszystkie aktualności

XXXII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XXXII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), odbędzie się w dniu 5 marca 2021 roku o godz. 16.30 w formie zdalnej.

Transmisja z przebiegu sesji będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
3. Zamknięcie obrad.