Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:42:42

Informacja ogólna

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola publiczne, 5 punktów przedszkolnych, 11 szkół podstawowych, 4 gimnazja i jedno liceum. We wszystkich szkołach zatrudnionych jest łącznie 266 nauczycieli i 70 pracowników obsługi. Samorząd gminy Boguchwała dużym zainteresowaniem otacza oświatę gminną, prowadząc politykę prooświatową. Ponad połowę budżetu gminy po stronie wydatków stanowią te, z przeznaczeniem na oświatę.


ROK SZKOLNY 2012/2013

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


LICZBA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Liczba uczniów klas I-III gimnazjów

Liczba uczniów klas I-III L.O.