a
data wydruku: 2024-06-20 12:11:50
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Parafie

Parafia w Niechobrzu

Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Parafia Rzymskokatolicka w Niechobrzu
Proboszcz: ks. Andrzej Sroka

adres: Niechobrz 274, 36-047 Niechobrz
telefon: 17 87 18 005
strona internetowa: parafia.niechobrz.pl
odpust parafialny: pierwsza niedziela lipca i pierwsza niedziela października
terytorium: Niechobrz

Historia parafii:

Pierwszą wzmiankę o Niechobrzu zawiera akt lokacji i nadania wsi Lutoryż rycerzowi Janowi Gołemu ze Śląska wystawiony w Sanoku dnia 24 marca 1373 r. przez kancelarię księcia Władysława Opolczyka. Parafia została erygowana 24 czerwca 1948 r. przez bp Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego, najpierw jako wikariat eksponowany. Wydzielono go z parafii Zgłobień w czym szczególny udział miał ks. Edward Chrzanowski, rodak niechobrzski i kapelan biskupa. Pierwszym proboszczem był ks. Władysław Aszklar. Prowizoryczną kaplicę wzniesiono wiosną 1948 r. Obecny kościół parafialny po wielu latach starań został zbudowany w przeciągu 6-ciu miesięcy w 1969 r. wg projektu inż. Jerzego Noska, gdy proboszczem był ks. Józef Mucha. W październiku 1969 r. bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia świątyni, zaś 3 lipca 1977 r. ją konsekrował.

W kościele znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy namalowany przez ks. Władysława Luteckiego z Przemyśla. Obraz koronował bp Ignacy Tokarczuk 13 września 1987 r. Na uwagę zasługuje polichromia ściany południowej przedstawiająca Drogę Krzyżową jako jeden wielki obszar z posuwającą się postacią Chrystusa. Jest to dzieło Eugeniusza Muchy z Krakowa. W otoczeniu świątyni znajduje się tzw. park Matki Bożej, a w nim oryginalne kaplice różańcowe z rzeźbami wykonanymi przez miejscową artystkę ludową Agatę Błażej. Obok sanktuarium działa dom rekolekcyjny mogący przyjąć jednorazowo 70 osób.