Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-02-23 09:42:07

Wizytówka gospodarcza

Licząca ponad 20 tys. mieszkańców Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowej części województwa podkarpackiego. Dobry stan infrastruktury technicznej, atrakcyjne położenie oraz ogromny potencjał ludzki sprawiają, że Gmina Boguchwała posiada duże możliwości rozwojowe, a dzięki utworzonej w Boguchwale specjalnej strefie ekonomicznej, stała się interesującym terenem inwestycyjnym.