Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-04 19:00:41

Szkoły Podstawowe

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 156

telefon/fax: 017 87 14 438
e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl
strona internetowa: www.spboguchwala.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Bartłomiej Wisz


Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce
Zespół Szkół w Kielanówce
Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów

telefon: 017 85 92 634
e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zskielanowka.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Mariusz Kalandyk


Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
Lutoryż 432, 36-040 Boguchwała

telefon: 017 87 14 132
e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl
strona internetowa: www.splutoryz.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Alina Ladzińska


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała

telefon: 017 87 15 360
e-mai: sp.mogielnica@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.mogielnica.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Łukasz Bubicz


Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu
Zespół Szkół w Niechobrzu im. Króla Władysława Jagiełły
36-047 Niechobrz 679

telefon: 017 87 18 007
fax.: 017 87 18 226
e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zsniechobrz.cba.pl

dyrektor: mgr Grzegorz Nowak


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 549

telefon: 017 87 18 224
e-mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: sp2niechobrz.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Tomasz Siorek


  

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce
Nosówka 186, 36-046 Zgłobień

telefon: 017 85 01 523
e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.nosowka.pl

dyrektor: mgr Bożena Łyszczek


Szkoła Podstawowa w Racławówce
Zespół Szkół w Racławówce im. Marii Konopnickiej
Racławówka 215, 36-047 Niechobrz

telefon: 017 87 17 525
e-mail: zs.raclawowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zs-raclawowka.pl

dyrektor: mgr Andrzej Niedziałek


Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień

telefon/fax: 017 87 16 027
e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl
strona: spwola_zglobienska.superszkolna.pl

dyrektor: mgr Jan Fularz


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
36-041 Zarzecze 133

telefon: 017 87 11 925
e-mail: sp.zarzecze@boguchwala.pl
strona internetowa: zarzecze.info.pl

dyrektor: 


Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
36-046 Zgłobień

telefon: 017 85 06 575
faks: 017 87 16 025
e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.zglobien.com.pl

dyrektor: mgr Grzegorz Kowal