a
data wydruku: 2024-06-25 13:07:49
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 zł
Gmina Boguchwała: 3 862 309,50 zł
Całkowite dofinansowanie: 38 142 479,29 zł
Gmina Boguchwała: 2 949 282,05 zł

W ramach projektu gospodarstwa domowe otrzymają możliwość wymiany pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych i podgrzewaczy przepływowych na jednofunkcyjne i dwufunkcyjne kotły kondensacyjne lub kotły na biomasę. Dla Gminy Boguchwała planuje się wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe oraz na kotły na biomasę w ilości 241 szt.