a
data wydruku: 2024-07-24 23:49:04
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy

Całkowita wartość projektu: 6 295 366,80 zł
Gmina Boguchwała: 692 307 zł
Całkowite dofinansowanie: 4 952 915,96 zł
Gmina Boguchwała: 544 871,25 zł

Projekt obejmie wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły automatyczne na ekogroszek. Finansowane będą m.in. przyłącza ciepłownicze do budynków, wymienniki ciepła, elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła, urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, czy adaptacje pomieszczeń na kotłownie. Dofinansowaniem zostaną także objęte termomodernizacje przegród budowlanych, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz prace remontowe. Planowane jest dokonanie wymian w 272 gospodarstwach domowych (budynkach) na terenie Gmin ROF (Gmina Boguchwała 30 szt.).