a
data wydruku: 2024-07-24 22:46:40
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała

Wartość projektu: 1 992 749,52 zł
Wartość dofinansowania: 1 893 109,52 zł

Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności, od kwietnia 2019 roku, zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D i roboty. Główna część projektu - organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych - będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego