a
data wydruku: 2024-06-25 15:11:02
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Wartość projektu zintegrowanego: 22 641 035,89 zł
Wartość dla Gminy Boguchwała: 981 982,90 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Boguchwała: 233 282,50 zł 

Cel projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w obrębie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjno-targowym w Boguchwale.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne