a
data wydruku: 2024-07-22 04:26:31
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Utworzenie dziennego domu opieki "Senior-WIGOR"

Wartość projektu: 310 449,80 zł
Wartość dotacji: 246 700
Okres realizacji: 2015

Projekt zakładał utworzenie dziennego domu "Senior-WIGOR" dla dziesięciu mieszkańców Gminy Boguchwała. Gminny "Senior-WIGOR" został ulokowany w dawnym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce. W ramach projektu budynku dostosowano do potrzeb osób starszych - zniwelowano bariery architektoniczne, przeprowadzono remont pomieszczeń, zakupiono wyposażenie oraz zagospodarowano terenu wokół budynku. W placówce znajdą się m.in. kuchnia, sala spotkań, pomieszczenia aktywności ruchowej oraz terapii indywidualnej.