a
data wydruku: 2024-06-24 04:58:47
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Zakup i montaż mobilnego Street Parku w Boguchwale

Wartość projektu: 72 693 zł
Wartość dofinansowania: 47 280 zł
Okres realizacji: 2015

W skład Street Parku wchodzi 6 elementów, które razem tworzą zintegrowaną całość - m.in. quarter pipe, fun box, bank oraz grindbox. Ważnym aspektem parku jest jego mobilność. Łatwy demontaż elementów powoduje, iż cały obiekt może zostać w krótkim czasie przeniesiony w inne miejsce. Elementy konstrukcji wykonane są z atestowanych materiałów, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.