a
data wydruku: 2024-06-25 13:49:09
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale

Wartość projektu: 2 675 569,49 zł
Wartość dotacji: 1 659 267,87 zł
Okres realizacji: 2014

Przedmiotem projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego pod działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 4,23 ha wraz z przebudową drogi dojazdowej. Realizacja objęła budowę kanalizacji sanitarnej, budowę pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym, przyłącz wodociągowy, jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.

Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie i lepsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Gminy Boguchwała oraz rozwój zaplecza dla funkcjonowania sektorów tzw. "wysokiej szansy" dla Podkarpacia. Celem bezpośrednim projektu było zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na wyznaczonym terenie oraz pozyskanie inwestorów, którzy lokalizując się na terenie inwestycyjnym przygotowanym w ramach projektu, przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu. Do tej pory zezwolenia na inwestowanie w Boguchwale otrzymały trzy firmy.