a
data wydruku: 2024-07-22 02:37:53
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1407R Niechobrz-Mogielnica-Boguchwała

Wartość projektu: 964 423 zł
Wartość dotacji: 482 211 zł
Okres realizacji: 2014

Inwestycja polegała na budowie ponad 1,8 km chodnika. Ponadto wykonane zostały pobocza, przebudowane odwodnienia drogi, zjazdy oraz wybudowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Łączna wartość robót to 964 423 zł. Ponad 482 tys. zł pochodzi z "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych". Pozostała część została wydatkowana z budżetu powiatu rzeszowskiego oraz gminy Boguchwały, które w ramach porozumienia rozdzieliły koszty solidarnie po 50%.


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój