Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-14 06:34:53

Projekty

Chcemy zostać ludźmi sukcesu

Wartość projektu: 297 766,76 zł
Wartość dotacji: 297 766,76 zł
Okres realizacji: 2008

Projekt skierowany do 300 uczniów, kształcących się w SP w Kielanówce, SP w Racławówce, SP w Nosówce, SP w Woli Zgłobieńskiej oraz Gimnazjum w Racławówce. Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2.