a
data wydruku: 2024-06-20 10:48:41
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Z mądrą głową do sukcesu! Dziecięco-młodzieżowa Akademia Nauki

Zajęcia informatyczne
Zajęcia informatyczne

Wartość projektu: 210 192,79 zł
Wartość dotacji: 210 192,79 zł
Okres realizacji: 2008

Projekt skierowany był do 390 uczniów, kształcących się w SP w Zgłobniu, SP nr 1 i 2 w Niechobrzu oraz Gimnazjum w Niechobrzu. Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz informatyki.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2.