a
data wydruku: 2024-07-22 04:41:03
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Bajkowy świat przedszkolaka

Przedszkole w Zgłobniu
Przedszkole w Zgłobniu

Wartość projektu: 99 328,16 zł
Wartość dotacji: 96 328,45 zł
Okres realizacji: 2008

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1

Utworzenie punktu przedszkolnego w Zgłobniu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie min. 25 osób. W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.