Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-12-15 01:11:31

Projekty

Budowa Domu Ludowego w Racławówce

Wartość projektu: 1 336 597,32 zł
Wartość dotacji: 500 000 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem zadania jest stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej mieszkańców miejscowości Racławówka poprzez budowę Domu Ludowego. Dla OSP przewidziano garaże, szatnię oraz salę spotkań. Lokalny Ośrodek Kultury, organizacje społeczne w tym Koło Gospodyń, oraz mieszkańcy sołectwa będą mogli korzystać z sali wielofunkcyjnej, zaplecza kuchennego, a także sal zajęciowych. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 600 m².