Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-07 11:00:54

Projekty

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu - szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wartość projektu: 67 537,80 zł
Wartość dotacji: 60 334,00 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W projekcie przewidziane są czynne spotkania ze sztuką: lekcje teatralne, wyjazd do filharmonii, teatru, udział w Podkarpackim Święcie Niepełnosprawnych w WDK, Nauczycielami z Filharmonii Podkarpackiej, uczestnictwo w wystawach artystycznych oraz wycieczki integracyjne wszystkich uczestników objętych projektem, zabawa andrzejkowa. Dopełnieniem wyżej wymienionych działań jest doposażenie szkoły w pomoce i sprzęt specjalistyczny, np. instrumenty muzyczne, rekwizyty, programy logopedyczne, płyty, kasety, pomoce do ćwiczeń manualnych i inne.