a
data wydruku: 2024-07-22 04:31:29
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Cyfrowa Gmina

Wartość projektu: 627 480 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 627 480 zł

Gmina Boguchwała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt zakłada wdrożenie rozwiązań, które zwiększą potencjał Gminy Boguchwała w zakresie realizacji e-usług, rozwiązań pozwalających na kontakt zdalny oraz podniosą poziom cyberbezpieczeństwa. Dzięki realizacji zadania powstanie niezawodna, bezpieczna i wydajna platforma do realizacji pracy zdalnej oraz świadczenia szerszej gamy usług dla mieszkańców wraz z zachowaniem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa całej infrastruktury i ochroną danych.

logo fundusze europejskie Rzeczpospolita Polska

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19