Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 06:41:02

Zasłużeni i honorowi obywatele

Maria Fąfara - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pani Maria Fąfara urodziła 14 lutego 1944 roku. Od 1967 roku jest członkiem i aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich, a od 1987 roku pełni funkcję przewodniczącej Koła. W 1970 roku została Radną Gminnej Rady Narodowej w Racławówce, za co m.in. otrzymała odznaczenie "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego". W latach 80-tych była członkiem Rady Sołeckiej w Kielanówce, a od 1997 roku pełni funkcję sołtysa Kielanówki.

Pani Maria wzorowo spełnia swoje obowiązki społeczne. Jako Sołtys reprezentujący swoich mieszkańców, przedstawia ich propozycje władzom samorządowym. Jej działalność wpływa pozytywnie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie. Współdziała z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania prawidłowych postaw mieszkańców tj.: chęci niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, gospodarności oraz poszanowania mienia. Prowadzi działania, które umacniają rodziny oraz wpływają pozytywnie na kulturę życia rodzinnego. Swoją pracą wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przy współpracy z gminnymi instytucjami kultury i szkołą organizuje czas wolny dla dzieci, młodzieży i mieszkańców. Dając przykład współdziałania na niwie działalności społecznej na rzecz dobra społecznego, zyskała powszechne uznanie społeczeństwa.