a
data wydruku: 2024-05-18 17:46:16
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Miasto i sołectwa

Mapa Gminy Boguchwała z podziałem na miejscowości

Wola Zgłobieńska

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej 1391R Rzeszów-Iwierzyce.

Powierzchnia Sołectwa: 1478,10 ha
Ludność: 1572 (2022)

Sołtys: Roman Krupa

Rada Sołecka:

  • Maria Mędrygał
  • Zyta Franczyk
  • Wiesława Ziomek
  • Piotr Wójcik
  • Józef Szeliga
  • Roman Skiba
  • Waldemar Bijoś

Rys historyczny

Wola Zgłobieńska jest położona na zachodnich krańcach Gminy Boguchwała. Od zachodu graniczy z Będzienicą i Nockową, od północy i wschodu ze Zgłobniem. W swej południowej części graniczy z Niechobrzem i Wolą Czudecką. W obrębie wsi istnieją przysiółki, z których największymi są Ścieżki oraz Zagóry. Część Zagór administracyjnie należy do Zgłobnia. W południowej części istnieje niewielki przysiółek zwany Granicami.

Nazwa wsi składa się z dwóch członów: Wola - co oznaczało wieś, która w początkach swego istnienia była zwolniona z opłat i danin na rzecz właściciela. Wyraz Zgłobieńska powstał od nazwy Zgłobień. Jest to nazwa dzierżawcza od osoby będącej właścicielem wsi. Słowo "zgłob" pochodzi od słowa zły, zgłobliwy.

Wieś została założona w drugiej połowie XVI w. W swych początkach nazywana była również Nowym Zgłobniem. Od początku swego istnienia należała do parafii w Zgłobniu i w 1785 r. liczyła 570 wiernych. Pomiędzy latami 1860-1939 gimnazjum w Rzeszowie ukończyły dwie osoby, natomiast edukację na poziomie szkoły ludowej mieszkańcy wsi rozpoczęli od 1869 r. Życie oświatowe toczyło się w cieniu Zgłobnia. Od 1907 r. działało we wsi kółko rolnicze. W 1978 r. powstała biblioteka publiczna.

Ludność Woli Zgłobieńskiej utrzymywała się z rolnictwa i częściowo z wyrębu lasu i handlu drewnem. W 1581 r. we wsi było 30 kmieci, którzy składali właścicielowi Woli Zgłobieńskiej daniny w pieniądzu i naturze (m.in. kury, sery, jaja, owies). Sołtys wsi posiadał folwark, w którym pracowało 5 poddanych, ponadto miał sadzawki i młyn. Wola Zgłobieńska zajmowała obszar 23 łanów, w większości pokrytych lasami. W 1937 r. we wsi znajdował się folwark. 18 lipca 1943 r. na Ścieżkach Niemcy dokonali masakry miejscowej ludności. Miejsce tragedii upamiętnia Pomnik Pomordowanych oraz pamiątkowy kamień.

W 1982 r. został zbudowany we wsi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, a w 1990 r. kaplica na miejscowym cmentarzu. Początki budowy szkoły sięgają 1959 r. - jednak budynek o dzisiejszym wyglądzie ukończony został jako tzw. Tysiąclatka w 1966 r. Gruntowną modernizacją i rozbudowę zakończono w 2021 r. W połowie lat 70-tych wzniesiono budynek obecnego Domu Ludowego.