Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 213.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych objętych postępowaniem konkursowym: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku"