Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 22.09.2014 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 135/2014 przyznaje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Program wsparcia działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z terenu gmin Boguchwała, Lubenia, Świlcza".