Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "50 lat z muzyką w Boguchwale - Wspomnienia" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Kobiet "Kultura Razem z Tradycją", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link: https://bip.boguchwala.pl/pl/423-konkursy/12079-konkursy-aktualne/14707-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zlozona-przez-podmiot-w-trybie-bezkonkursowym.html?strona=1#ak14707