Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Śladami polskich artystów - Lubelszczyzna" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 17 maja 2023 roku.

Link: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24583.html