Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOGUCHWAŁA NA LATA 2023-2025

Konsultacje społeczne odbędą się na terenie Gminy Boguchwała w celu zebrania opinii/uwag/propozycji w przedmiocie projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranieopinii/uwag/propozycji przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023.

Po okresie konsultacji projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Boguchwała.

Konsultacje potrwają od 29 listopada 2022r. do 12 grudnia 2022r.

Szczegóły i dokumenty do pobrania:

https://www.bip.boguchwala.pl/10397,13855/13855/art20268.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-11-21
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-11-21 15:32
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność