Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Ogłoszenie: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23853.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-08-25
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-08-25 12:32
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność