Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2022 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 171.2021 z dnia 29 lipca 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23807.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-07-29
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-07-29 14:39
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność