Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 72.2022 z dnia 23 marca 2022 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23467.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-03-28
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-03-28 08:55
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność