Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 34.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 10:00

Szczegóły link: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23363.html