Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 28.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego "Lubcza" z Racławówki na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego biegu trailowego >>WIELKI LAS<<"

Link: https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23322.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-02-01
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-02-01 15:11
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność