Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 18.2022 z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnasion" z siedzibą Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała, na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały".

Link: https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23319.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-02-01
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-02-01 15:07
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność