Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Promocja dawnych obyczajów noworocznych" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 20 stycznia 2022 roku.

Oferta realizacji zadania publicznego - Obyczaje noworoczne.pdf

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-01-13
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-01-13 15:28
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność