Aktualności

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 408 położonej w miejscowości Boguchwała, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieorganiczonego

Burmistrz Boguchwały podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Boguchwała. Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 408 o powierzchni 0,12 ha położonej w miejscowości Boguchwała.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/14726-ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-zasobu-gminnego/15482-wykaz-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-nr-408-polozonej-w-miejscowosci-boguchwala-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieorganiczonego.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-12-06
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-12-06 12:12
data ostatniej aktualizacji 2023-12-06 12:13
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-12-06 12:13 Tomasz Sitek publikacja treści