Aktualności

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 896/2 położonej w miejscowości Niechobrz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Boguchwały podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Boguchwała. Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 896/2 o powierzchni 0,1434 ha położonej w miejscowości Niechobrz.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/14726-ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-zasobu-gminnego/15202-wykaz-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-nr-8962-polozonej-w-miejscowosci-niechobrz-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-08 11:28
data ostatniej aktualizacji 2023-11-08 11:32
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-08 11:32 Tomasz Sitek publikacja treści