Aktualności

Ogłoszenia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Racławówka

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-10-06
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-10-06 14:26
data ostatniej aktualizacji 2024-01-03 08:27
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-03 08:27 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-10-16 10:07 Natalia Rząsa modyfikacja treści
2023-10-06 14:30 Tomasz Sitek publikacja treści