Aktualności

Wszystkie aktualności

Wspieramy rozwój Przedszkolaków

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Boguchwała środków z Unii Europejskiej trwa realizacja projektu "Przedszkole dla wszystkich". Głównym celem projektu było uruchomienie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w Mogielnicy. Od 1 września opieką objęto w Mogielnicy 41 dzieci. 

Z budżetu gminnego za kwotę 80 tys. zł sfinansowano adaptację i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mogielnicy z przeznaczeniem na przedszkole. Środki projektowe pozwoliły na zakup niezbędnego wyposażenia (meble, leżaki, dywany, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny) oraz na roczne sfinansowanie wynagrodzenia personelu zatrudnionego w tej placówce. Przez najbliższy rok rodzice dzieci, które uczęszczają do placówki w Mogielnicy są zwolnieni z czesnego, co oznacza oszczędność w domowych budżetach na poziomie około 1 tysiąca złotych w ciągu roku.

W budżecie projektu przewidziano również środki na cały pakiet zajęć dodatkowych. W tym roku szkolnym w 6 oddziałach w Boguchwale i 2 w Mogielnicy dla przedszkolaków zaplanowane są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedii. Zajęcia z języka angielskiego i rytmiki są prowadzone w każdej grupie, dwa razy w tygodniu po 30 minut. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do tych zajęć w postaci zestawów Kiddo Basic, filmów i bajek do nauki języka, pakietów piosenek, kolorowanek i zgadywanek językowych dostosowanych do wieku dzieci, zestawów instrumentów i płyt CD z ćwiczeniami rytmicznymi oraz artykułów biurowych dla najmłodszych. 

Dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego przewidziano 600 godzin indywidualnych zajęć ze specjalistami. Do zajęć zakupiono walizkę logopedyczną, laptop i oprogramowanie do terapii logopedycznej. Udział dzieci w tych dodatkowych zajęciach jest bezpłatny a rodzice nie mogą z tego tytułu ponosić żadnych kosztów.

Łączna wartość projektu "Przedszkole dla wszystkich" realizowanego przez gminę Boguchwała wyniesie 317 tys. zł.