Aktualności

Wszystkie aktualności

"Aktywna edukacja" w szkołach z terenu gminy Boguchwała

W roku szkolnym 2013/2014 cztery szkoły z terenu gminy Boguchwała wzięły udział w programie "Aktywna edukacja", który był realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Szkoły które wzięły udział w programie:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
  • Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
  • Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

Główne założenia programu to przekazanie informacji pomagających określać potrzeby szkoły w zakresie wyboru i zarządzania sprzętem oraz infrastrukturą sieciową oraz podniesienie jakości nauczania i uczenia się różnych przedmiotów, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem projektu było również nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.