Aktualności

Wszystkie aktualności

Nowe zasady zbiórek publicznych

18 lipca 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało ją wspólnie z partnerami społecznymi.

Nowa regulacja wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:
1. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
2. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej - decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl.
3. Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
4. Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiórki.gov.pl;
5. Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms-ów) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;
6. Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych - zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Dodatkowe informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.