Aktualności

Wszystkie aktualności

Boguchwała i Niechobrz na pielgrzymkowym szlaku pątników z Przemyśla

W niedzielę 6 lipca uczestnicy XXXIV przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę przechodzili przez teren naszej gminy. Dzięki zakończonemu remontowi kładki na Wisłoku w jesieni ubiegłego roku trasa pielgrzymki znowu przechodziła przez Boguchwałę. Przy kościele parafialnym w Boguchwale dla pątników został przygotowany popołudniowy poczęstunek a w Niechobrzu pielgrzymi jak co roku zostali przyjęci na nocleg przez niechobrzskie rodziny.

Prace przy remoncie kładki dla pieszych nad Wisłokiem w Boguchwale nazywanej przez mieszkańców "ławą", która łączy dwa brzegi Wisłoka - boguchwalski i rzeszowski (dawniej budziwojski) prowadzone były w ubiegłym roku  Wcześniej  kładka była nieczynna ze względu na zły stan techniczny. Jej remont opóźniał się z powodu przeszkód formalno-prawnych związanych ze stanem prawnym tego obiektu, oraz braku zasad finansowania i późniejszego utrzymania przez dwa samorządy tj. miasto Rzeszów i gminę Boguchwała.

W lipcu 2013 roku zostało podpisane porozumienie przez oba samorządy dotyczące przebudowy kładki oraz jej eksploatacji. Zakładało ono, że koszt przebudowy i eksploatacji będzie obciążał budżety obu samorządów solidarnie po 50%. Pracę remontowe obejmowały  m.in. renowację betonowych podpór, lin stalowych, wymianę pomostu drewnianego kładki, naprawę balustrad stalowych a ich wartość to kwota ponad 50 tysięcy zł.

fot. www.pielgrzymka.przemyska.pl

Galeria