Aktualności

Wszystkie aktualności

Zorientowani na biznes

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu "Zorientowani na biznes" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin naboru: 25 kwiecień - 13 maj 2022 r.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu KC).

Więcej informacji o projekcie: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/

Liczba odsłon: 887
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-04-20
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-04-20 11:07
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność