36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zgłoszenie naruszenia prawa UE

Wykorzystując formularz zamieszczony poniżej możesz dokonać zgłoszenia naruszenia prawa UE w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Pamiętaj, że zgłoszenia możesz dokonać anonimowo lub przekazując swoje dane osobowe. Zwróć uwagę na pola, które nie są obowiązkowe przy zgłoszeniu, które chcesz dokonać w sposób anonimowy. 


Twoje zgłoszenie podczas procesu wysyłania jest kodowane i tylko wyznaczona przez Gminę osoba jest w stanie je odczytać. 

Zachęcamy do sprawdzenia czy Twoje zgłoszenie na pewno mieści się w zakresie naszej procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Możesz to sprawdzić w części 4. Informacje dotyczące zgłoszenia. Zgłoszenie musi dotyczyć jednego z obszarów prawnych wymienionych w tej części formularza. Zgłoszenia w sprawach innych mogą nie powodować objęcia statusem ochronnym. 

* - pola obowiązkowe


*Data i miejsce zgłoszenia:

Informacje dotyczące zgłaszającego

(Pomiń tę sekcję w przypadku zgłoszenia anonimowego)

*Oznaczenie Pracodawcy Zgłaszającego:
*Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko pracy:
Komórka organizacyjna:

Informacje dotyczące zgłoszenia

(Sekcja obowiązkowa)

*Wybierz obszar prawa którego dotyczy zgłaszane naruszenie:
*Opisz czego dotyczy zgłoszenie:
(co się wydarzyło)
Gdzie doszło do naruszenia:
(pytanie pomocnicze)
Kiedy doszło do naruszenia?
(pytanie pomocnicze)
Jak doszło do naruszenia?
(pytanie pomocnicze)
Co wykorzystano?
(pytanie pomocnicze)
Dlaczego doszło do naruszenia?
(pytanie pomocnicze)
Kto może potwierdzić informacje zawarte w zgłoszeniu?
(pytanie pomocnicze)
Kto może potwierdzić informacje zawarte w zgłoszeniu?
(pytanie pomocnicze)
Jeżeli to możliwe dołącz lub opisz dowody dotyczące zgłoszenia:
(jeżeli nie masz dostępu do dowodów określ gdzie możemy je odnaleźć?)
Jakie są Twoje oczekiwania w związku z dokonanym zgłoszeniem?
(co Pracodawca powinien zrobić?)


Dane kontaktowe

(sekcja obowiązkowa jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz informacje zwrotną dotyczącą postępowania wyjaśniającego)

Adres e-mail, adres do korespondencji, skrytka pocztowa:

  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 474